Regulamin Go Tennis Academy

 

1. Organizatorem zajęć jest firma Go Tennis Academy, reprezentowana przez: właściciela: Marcin Nadolny.

2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania:- regulaminu Go Tennis Academy- regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia.

3. Wszystkich uczestników zajęć organizowanych przez szkołę obowiązuje strój sportowy oraz obuwie tenisowe.

4. Obowiązujący cennik znajduje się tutaj.

5. Uczestnicy zajęć indywidualnych zobowiązani są do poinformowania trenera o nieobecności z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. W takim wypadku uczestnik nie będzie ponosił kosztów związanych z wynagrodzeniem trenera oraz opłaty za kort.

6. Szkoła zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć oraz filmów z zajęć na stronie internetowej, facebook-u oraz materiałach reklamowych firmy.

7. Uczestnictwo w zajęciach Go Tennis Academy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2022 r.

Partnerzy